L’EMMETZINADORA

Acrílic sobre DM-2001-31x24.5 cm

Durant l’època en que Ludovico Sforza va governar, en tota celebració va ser habitual la presencia d’un mestre en verins. Aquest, com qualsevol altre comensal seuria a taula i en produir-se els efectes desitjats sobre el cortesà escollit, s’aixecaria i tranquil·lament abandonaria la sala, Tothom ho sabia, la feina era feta.