PALENTOLOGIA A LA PLATJA DELS CARRABINERS

Acrílic sobre DM-4007-40x27.5 cm

Detall de

les restes fòssils d’un esquelet

pertanyent al que probablement seria

un habitant de la zona

(ca. 2000 anys)